Menu
Luk

Hva hvis noe akutt skjer mens jeg står på behandling for hjerteflimmer?

De fleste friske mennesker har en optimal balanse mellom hvordan blodet flyter og hvordan det koagulerer. Dette er kritisk for at blødningen skal stoppe når man f.eks. er utsatt for en ulykke. Når man står på blodfortynnende medisiner, er denne balansen endret, og man kan derfor trenge spesielle tiltak eller forholdsregler i en nødssituasjon.

Blødninger – bivirkninger av behandling?

Alle blodfortynnende medisiner øker risikoen for blødning. Hvis legen din har foreskrevet blodfortynnende behandling, er det fordi det likevel er langt større sannsynlighet å få blodpropp, enn for å få en bivirkning av behandlingen. Det er likevel viktig å være oppmerksom på den økte blødningsfaren og diskuterer denne med legen din.

Ulykker og akutte prosedyrer

Hvis man f.eks. blir utsatt for en ulykke, eller får en akutt medisinsk komplikasjon, kan den økte blødningstendensen skape utfordringer. Noen ganger har man behov for å reversere den blodfortynnende effekten umiddelbart, f.eks ved et lårhalsbrudd eller annen alvorlig skade fra et fall eller en ulykke.

Det kan være ulik behandling i en akuttsituasjon ut fra hvilken blodfortynnende du står på. Noen av de blodfortynnende har et middel som opphever virkningen av medisinen, mens man ved andre medisiner bruker såkalte koagulasjonsfaktorer for å kompensere. Det kan derfor være viktig at du diskuterer temaet med legen din og de rundt deg, og at du alltid går med pasientkortet fra medisinpakken på deg. Dermed kan du raskt få den riktige behandlingen hvis det trengs.

Hva bør jeg huske på?

Ved en akutt situasjon er det viktig at de rundt deg, både helsepersonell og pårørende, vet at du står på blodfortynnende medisiner – og hvilket preparat det er. Her er en liten sjekkliste for deg og dine pårørende:    

  • Lær deg navnet på den blodfortynnende medisinen du tar. Det er viktig fordi det kan være ulik behandling for forskjellige preparater i en nødsituasjon.
  • Fortell legen, sykepleieren eller tannlegen om at du bruker blodfortynnende medisiner før alle planlagte eller akutte prosedyrer (inkludert operasjoner på sykehus, mindre prosedyrer hos fastlegen og tannbehandlinger).
  • Mange blodfortynnende medisiner har et pasientkort i pakken sammen med pakningsvedlegget. Bær dette kortet på deg bestandig.
  • Vurder å informere familie, venner og kolleger om at du tar blodfortynnende behandling.
  • Ikke slutt med behandlingen uten avtale med legen.
  • Skaff deg kunnskap om hvilke tiltak som kan være viktige med hensyn på din blodfortynnende behandling hvis en akutt situasjon skulle oppstå. Spør legen om råd og veiledning for deg og dine medisiner hvis det skulle oppstå en akuttsituasjon. 

Slutt aldri med blodfortynnende medisin på egen hånd, uten avtale med legen.

Del denne siden på:

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S