Menu
Luk

Hjertet og sirkulasjonssystemet

Sammen med nervesystemet er blodet og blodårene kroppens fremste kommunikasjonsmiddel. I blodet transporteres oksygen, næring og mineraler. Hjertets oppgave er å sørge for at blodet sirkulerer.

Enkelt sagt er hjertet en seriekoblet pumpe med en venstre og høyre side. Venstre side pumper blodet ut i kroppen (systemisk kretsløp) og høyre side pumper blodet ut til lungene (lungekretsløpet).

  • Blodårene som pumper blodet UT fra hjertet kalles arterier og blodårene som leder blodet TILBAKE til hjertet kalles vener.
  • Hjertet har to atrier (forkamre): et venstre og et høyre, og to ventrikler (hjertekamre): et venstre og et høyre (se illustrasjon under).
  • Atrier og ventrikler er forbundet med hjerteklaffer.
  • Mellom hjertekamrene og lungearterien (høyre side) og hovedpulsåren (venstre side) sitter også hjerteklaffer: Pulmonalklaffen (høyre side) og aortaklaffen (venstre side).
  • Hjertets sammentrekning er regelmessig og utløses av elektriske impulser som genereres i sinusknuten, i nærheten av høyre forkammer.
  • I hvile pumper hjertet ca 5 liter blod i minuttet. Dette kan 4-5-dobles ved hard fysisk aktivitet.

Hvordan trekker det friske hjertet seg sammen?

Hjertemuskelceller har to funksjoner:

  1. Lede elektriske signaler/impulser og
  2. Trekke seg sammen slik at blod pumpes ut i kroppen

I et friskt hjerte danner sinusknuten (ved høyre atrium) en regelmessig elektrisk impuls (ca 70 ganger i minuttet) som brer seg ut til begge atriene. Impulsen stimulerer atriene til å trekke seg sammen og blodet pumpes ned i hjertekamrene. Den elektriske impulsen ledes deretter (via atrioventrikulærknuten, AV-knuten) ned til hjertekamrene slik at hjertekamrene kan trekke seg sammen og pumpe blodet ut i kroppen og lungene.

Teksten er utarbeidet i samarbeid med privatpraktiserende kardiolog Frederic Kontny, Drammen Hjertesenter. Kardiologisk spesialsykepleier Jorun Gjermundshaug, Akershus Universitetssykehus, hjertesviktsykepleier Merete Gulbrandsen Nordstad, Lovisenberg diakonale sykehus og sykepleier Karin Ausen ved Atrieflimmerpoliklinikken, sykehuset Vestfold Tønsberg har bidratt med nyttige innspill.

Del denne siden på:

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S